OM OSS

VILKA VI ÄR

Edge IT

Affärsidé

Edge skall vara det självklara valet av IT-partner. Genom vår professionalism säkerställer vi förvaltning och vidareutveckling av er verksamhet.

Edge IT

Professionalism

Vi har specialister inom alla våra områden. Vi sätter samman projektgrupper anpassade till varje enskilt uppdrag och vår strategi baseras på att utveckla och bibehålla långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer.

Edge IT

Affärsnytta

Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina affärsmål.
Med hjälp av kompetens, branschkännedom, professionalism och vårt proaktiva agerande finner vi gemensamt kreativa och kostnadseffektiva lösningar.

VILKA VI ÄR

Kundnytta

Vår mest värdefulla interna tillgång är alla våra medarbetares idéer, kunskaper, erfarenheter och förmågor. Deras kompetens och våra satsningar på dem säkerställer att Edge ständigt utvecklas och effektiviseras till både vår och kundernas nytta.

Strategi

Kompetens, informationssäkerhet, innovationsförmåga, pålitlighet och långsiktighet är självklara komponenter för att kunna fullfölja vår strategi.

Affärsmodell

Edge är en helhetsleverantör av säker kommunikation mellan människor, system och processer. Det vi erbjuder våra kunder är skalbarhet ner på individnivå, oavsett företagsstorlek. Det är det som skiljer oss från våra konkurrenter.

ADDRESSES EDGEIT AB

EdgeIT AB
Lona Knapes Gata 5
421 32 Västra Frölunda

EdgeIT AB
Silkesvägen 10
331 53 Värnamo

EdgeIT AB
Regementsgatan 9
352 36 Växjö

SUPPORT & BUSINESS HOURS

Support
+46 10 214 70 50
helpdesk@edgeit.se

Business Hours
CET 08.00-12.00
CET 13.00-17.00

CONTACT & ADDRESS

Contact
Lona Knapes Gata 5
421 32 Västra Frölunda

 

Tel: +46 10 214 70 00
info@edgeit.se