IT INFRASTRUKTUR

Vi bygger lösningar som helt enkelt gör att du inte behöver tänka mer på IT — Det gör vi åt dig. Du får istället möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet och sparar både tid och pengar. 

Edge IT

Ett certifierat servicecenter för ert företag

Infrastruktur har lösningarna för effektiv plattformshantering med standardisering och automatisering - helt oberoende av vilken funktion produkterna och plattformarna baseras på. Vi har som mål att bygga kompletta och effektiva lösningar som inkluderar hela kedjan från initial setup, till underhåll, uppgraderingar, kontroll, uppföljning och återkoppling. Infrastruktur skapar en högre grad av integration mellan befintliga applikationer, administrativa arbetsuppgifter och era katalogtjänster oavsett om de baseras på LDAP, Active Directory (AD) eller e-Directory (NDS) för att effektivisera t ex användaradministrationen.

Lösningarna skall vara tillgängliga från Internet, surfplattor och från mobiltelefoni, samtidigt som säkerheten skall vara maximal.

Virtualisering

Virtualisering har på senare tid blivit ett hett ämne. Men för oss på Edge är det inget nytt. Vi har levererat virtuella lösningar i flera år och under dessa år skaffat oss mycket hög kompetens inom detta område. Vi hjälper dig hela vägen från planeringsstadiet till en färdig driftsatt miljö.

Lagring

Lagring är en viktig grundpelare i såväl virtualiserings- som backuplösningar. Vi hjälper er att dimensionera era lagringslösningar rätt från början både vad gäller prestanda, lagringsutrymme och datasäkerhet. SAN-lösningar med såväl FC-teknik som-iSCSI är vardagsmat för oss på Edge.

Backup

Backup är i dagens IT-samhälle otroligt viktigt. Att ta backup är en sak men hur vet du att den backup du tar varje natt verkligen går att återställa den dagen det behövs? Vi på Edge ser till att du aldrig mer behöver oroa dig för din backup. Vi har snabba och säkra lösningar för såväl data som systembackup och hjälper er gärna att utföra Disaster recovery tester.

Då dessa tre områden ofta går hand i hand lägger vi på Edge stor vikt vid helheten för att du som kund alltid ska känna dig trygg med din miljö.

Kommunikation

Säker kommunikation är grundstenen för att ge ert lokala nätverk, era fjärruppkopplingar och distansarbetare den säkerhet och effektivitet som krävs i det vardagliga arbetet. Trådlösa tjänster är ett område som ställer höga krav på den kringliggande säkerheten för att hindra icke inbjudna användare från att nå interna resurser, eller för att kunna utgöra sig som legitim användare av ett företags nätverk.

Edge Managed Communication

Tillsammans med Edge Helpdesk och Cisco SmartCare så kan vi ta ett driftsansvar med proaktiv övervakning av ert nätverk. Övervakningen baseras på att en appliance installeras i ert nätverk som kontinuerligt kontrollerar er utrustning och rapporterar till oss vid eventuella problem, alltifrån att någon enhet inte fungerar som den ska, till att ett säkerhetsproblem i en viss programvarurevision har upptäckts och att ny programvara bör installeras. Utöver övervakningen inkluderas även ett serviceavtal för den berörda utrustningen avseende hårdvaruutbyte och tillgång till extra support.

Med Edge som stall startar du alltid i Pole Position! Våra experter tar hand om allt det där krångliga som finns under kåporna. Fokusera på körningen! Vi ger dig alla förutsättningar för att vinna loppet!

Collaboration

Edge bistår er med design, installation, projektering, driftssättning, driftsstöd och support av lösningar för Unified Communications. Första steget mot Unified Communication är IP-baserad telefoni.

Läs mer

Säkerhet

Säker kommunikation är grundstenen för att ge ert lokala nätverk, era fjärruppkopplingar och distansarbetare den säkerhet och effektivitet som krävs i det vardagliga arbetet.

Läs mer

Cloud

Säker kommunikation är grundstenen för att ge ert lokala nätverk, era fjärruppkopplingar och distansarbetare den säkerhet och effektivitet som krävs i det vardagliga arbetet.

Läs mer